කෑශ් මෙමරි කුමට ද?

කෑශ් මෙමරියට හා සසම්භාවී ප‍්‍රවේශ මතකය ට පොදුවූ ලක්‍ෂණයක් තමයි ඒවායේ මතකය විදුලි බලය මත රඳා පැවතීම. විදුලිය විසන්දි වූ සැනින් මේවායේ ගබඩා කරතිබූ දත්ත සියල්ල මැකී යනවා. ඒ වගේම කෑශ් මෙමරියට වඩා විෂාල ධාරිතාවයක් සසම්භාවී ප‍්‍රවේශ මතකයට තියෙනවා. නමුත් සසම්භාවී ප‍්‍රවේශ මතකයේ දත්ත කියවන වේගයට වඩා ඉතා විෂාල වේගයකින් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය දත්ත සැකසීම සිදුකරනවා. මෙම දත්ත හැසිරවීමේ විෂමතාවයට පිළියමක් වශයෙන් තමයි කෑශ් මෙමරිය භාවිතා වෙන්නේ.

වෛරස් එකක් ලියමු ද? ඇඬෙන්නම

ඒ කාලේ පුංචි පුංචි පරිගණක වෛරස් කෑලි ලියන්න batchfile පාවිච්චි කලාට දැන් පාට පාට රූප මාධ්‍යක අතුරු මුහුනත් සහිත වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සෙල්ලම් දාන්න හොඳම ක‍්‍රමය තමයි Windows Script Host (WSH) භාවිතයෙන් VBScript එකක් ලියන එක.